Unique Artwork on Acoustic Panel – Reduces reverb in your room with beautiful art

Akoestische panelen kunnen de galm verminderen, zodat je daar mentaal minder mee belast wordt. Ze absorberen de geluiden die hun oppervlak bereiken. De panelen zijn ontworpen om geluiden allereerst binnen te laten en vervolgens te dempen voordat ze terug de kamer in gaan. Hoe groter de panelen en hoe meer ze in effectieve posities worden geplaatst, hoe meer geluid wordt verminderd. Het is niet nodig om alle geluidsreflecties te verminderen, omdat dat onnatuurlijke geluidskarakteristieken zou creëren.

About the author