Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, is dat uiteraard vervelend voor u en voor ons. Wij stellen het op prijs als u uw klacht aan ons wilt voorleggen, zodat we mogelijk een oplossing kunnen vinden. Bij voorkeur via het onderstaand klachtenformulier doorgeven, of per e-mail: amsterdamoncanvas.com.

Klachtenformulier

Afhandeling

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen de klacht bekijken en proberen die naar ieders tevredenheid op te lossen. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Keurmerk en Geschillencommissie

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Amsterdam on Canvas bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Webshop (SGC).